Privacy

1. De veiligheid en de bescherming van de gegevens van de klanten staan bij For2.nl hoog in het vaandel. For2.nl neemt alle wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming in acht.

2. Alle gegevens die jij ons toevertrouwt zijn beschermd. Deze kunnen op geen enkele wijze door anderen worden misbruikt. We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden noch zullen we deze gegevens doorspelen aan derden. Alleen For2.nl is in staat je persoonlijke gegevens in te zien, uitsluitend ten behoeve van functionele doeleinden, zoals de diensten van For2.nl zelf. For2.nl houdt hierbij strikte privacy en geheimhouding in acht.

3. For2.nl maakt intern gebruik van jouw persoonlijk identificerende informatie voor de analyse van statistieken, marketingdoeleinden alsmede het verbeteren van eigen producten en diensten. Daarnaast zullen we jouw persoonlijk identificerende informatie gebruiken om je te infomeren over nieuwe diensten en producten via email.

4. For2.nl verkrijgt informatie bij het aanklikken van onderdelen op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en jouw computer (d.m.v. zogenaamde cookies). Deze informatie is van belang voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten. De zogenaamde cookies worden o.a. gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Zo hoef je bij een volgend bezoek niet nog een keer je gegevens in te voeren.

4. For2.nl behoudt het recht voor om mee te werken aan informatieverzoeken van ordehandhavers en soortgelijken om het intellectuele eigendom en andere rechten te handhaven. Hierbij behouden wij ons het recht voor om persoonlijk identificerende informatie bekend te maken, dit indien de wet dit vereist en wanneer For2.nl van mening is dat onthulling nodig is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen of legale processen die betrekking hebben op onze website.

5. Het is niet raadzaam je persoonlijke wachtwoorden bekend te maken aan derden. Deze zouden hiervan misbruik kunnen maken, met alle schadelijke gevolgen vandien. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van je wachtwoord en je gebruikersnaam.

6. Voor een extra waarborg van de veiligheid van je persoonlijke informatie adviseren wij je wachtwoord periodiek te wijzigen om zo ongeautoriseerd gebruik van je account te voorkomen.

7. For2.nl doet al het mogelijke om verlies, misbruik en wijziging van je gegevens door anderen tegen te gaan en zo de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Door het constant updaten en aanpassen van firewalls en andere technische beveiligingen houden wij de veiligheid zo optimaal mogelijk.

8. Voor het verbeteren van de dienstverlening maakt For2.nl gebruik van Google site statistieken.