Online ontmoeten geeft hoge tevredenheid huwelijk.

Partners die elkaar online ontmoet hebben, zijn gelukkiger met hun huwelijk dan andere stellen en scheiden minder vaak. Echtgenoten die elkaar ooit in de kroeg ontmoetten zijn het ongelukkigst

.Die conclusie trekken psychologen van de Universiteiten van Chicago en Harvard maandag in Proceedings of the National Academy of Sciences.
Van de huwelijken die tussen 2005 en 2012 in de Verenigde Staten werden gesloten, is eenderde voortgekomen uit een ontmoeting op het wereldwijde web. De helft daarvan is een resultaat van online dating, de andere helft van meer toevallige online ontmoetingen. De onderzoekers wilden te weten komen of dit invloed had op de kwaliteit van de huwelijken.

Ze deden dit door een enquête voor te leggen aan 19.131 vrijwilligers die in de genoemde periode in het huwelijksbootje stapten. Allereerst vroegen ze of het huwelijk tot op dat moment stand had gehouden. Zes procent van de digitaal gewortelde huwelijken was al op de klippen gelopen, maar bij de analoog ontsproten echtelijke verbintenissen was dit reeds 7,6 procent.
Aan de mensen die zich nog wel in de huwelijkse trouw waren verbonden, legden de onderzoekers een lijst vragen voor die betrekking hadden op de huwelijkstevredenheid. Die gingen allereerst over de algehele tevredenheid, maar ook over de mate van affectie, communicatie en romantische gevoelens voor elkaar.